Synopsis

För den som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen kan det vara livsavgörande att få ta del av erfarenheter och upplevelser hos andra med liknande erfarenheter. Gång på gång visar det sig att det är en av de mest kraftfulla insatserna för att minska förlamande skam och skuld som alla utsatta känner igen sig i och som ofta varit en viktig anledning till att många år förflutit innan man berättar för första gången. Därför har vi tagit fram Rise-podden, där 3 medlemmar modigt och öppenhjärtigt delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser som barn och som vuxen. Rise-podden är också värdefull för dem som inte varit utsatta men som vill förstå mer om detta svåra ämne, för att kunna ge stöd och aktivt förebygga att fler barn utsätts. Rise - Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen - är en ideell medlemsförening, bildad 1981. Vi erbjuder stöd och hjälp till självhjälp i läkningsprocessen efter att ha utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.

Episodes

 • Avsnitt 4 - Konfrontation

  Avsnitt 4 - Konfrontation

  15/12/2017 Duration: 47min

  Svåra komplicerade och ofta smärtsamma familjerelationer är en vanlig konsekvens för den som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Ofta blir frågan om konfrontation stor, viktigt och svår. Ska man, eller ska man inte? I detta avsnitt resonera Rise Podd-panel i ämnet. Möt tre modiga kvinnor i ett samtal om deras livsviktiga erfarenheter. Producent och musik: Hanna Spreitz Grafisk design: Jojoform Samtliga rättigheter till detta material tillhör Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. www.rise-sverige.se

 • Avsnitt 3 - Sexualitet

  Avsnitt 3 - Sexualitet

  15/12/2017 Duration: 49min

  Efter att ha utsatts för sexuella övergrepp i barndomen är det vanligt att uppleva svårigheter med intimitet, närhet och sexualitet i vuxen ålder. Det blir en påtaglig, smärtsam och central del av alla de konsekvenser övergreppen fått. Trots detta pratas det oerhört lite om just ämnet sexualiteten efter att ha utsatts. Det är ont om litteratur i ämnet och är ofta svårt att finna psykoterapeutiskt stöd kring just sexualitet. För en partner till en överlevare av sexuella övergrepp i barndomen kan det också vara svårt och smärtsamt att försöka förstå vad det är som händer. I detta avsnitt delar därför vår modiga podd-panel med sig av sina erfarenheter och känslor kring sexualiteten och hur den påverkats av övergreppen i barndomen. Vi hoppas att det som sägs ger nya tankar likväl som igenkänning. Såväl för dig som varit utsatt, som för dig som finns nära och vill ge stöd. Möt tre modiga kvinnor i ett samtal om deras livsviktiga erfarenheter. Producent och musik: Hanna Spreitz Grafisk design: Jojoform Samtliga

 • Avsnitt 2: Skam

  Avsnitt 2: Skam

  08/12/2017 Duration: 49min

  Skam, skuld och skräck är känslor som de allra flesta som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen upplevt och känner igen. Skam och skuld är känslor som förlamar och som ofta har orsakat att många år har förflutit innan någon annan fått veta vad som hänt, eller innan den som utsatts söker hjälp. Att lida av skräck som stannat kvar i kroppen långt efter övergreppen är också svårt handikappande när det kommer till förmågan att leva ett välmående liv. Skam, skuld och skräck kan skapa så stor ångest att man i allra värsta fall väljer att avsluta sitt liv. Känslorna blir övermäktiga och går inte att hantera längre. Att få en möjlighet till att bearbeta dessa känslor är därför absolut livsavgörande. För att kunna läka, återta livet och känna hopp igen. I detta avsnitt av Rise-podden vill vi förmedla att det går, att det finns en väg och att livet kan bli fantastiskt-trots allt. Möt tre modiga kvinnor i ett samtal om deras livsviktiga erfarenheter kring just skam, skuld och skräck. Producent och musik: Hanna

 • Avsnitt 1: Ursprungsfamiljen

  Avsnitt 1: Ursprungsfamiljen

  30/11/2017 Duration: 50min

  För många som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen är just hemmet den plats där många barn farit illa. Det är just i hemmet som de allra flesta brott begås. Och det är just de nära relationerna, som en mamma, en pappa, en styvpappa eller någon annan närstående som förgriper sig på barn, i en miljö som ska vara trygg och skyddande. När man sedan som vuxen till slut orkar, får modet och kan prata om det som hänt blir det konflikter med ursprungsfamiljen återigen och känslan av svek repeterar sig. Hör våra Rise-medlemmar berätta om hur det har sett ut för dem. Möt tre modiga kvinnor i ett samtal om deras livsviktiga erfarenheter. För den som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen kan det vara livsavgörande att få ta del av erfarenheter och upplevelser hos andra med liknande erfarenheter. Gång på gång visar det sig att det är en av de mest kraftfulla insatserna för att minska förlamande skam och skuld som alla utsatta känner igen sig i och som ofta varit en viktig anlednin